Loading
/000%

— Duurzaam innoveren met BIC Utility

Een duurzaam icoon voor de maakindustrie, in perfecte harmonie met haar omgeving.

BIC Utility presenteert

Duurzaam gebouw, duurzame installaties

Brainport Industries Campus gaat op een innovatieve en duurzame wijze om met haar utiliteitsvoorzieningen. Naast 'pay-per-use' en modulaire bouw, wordt het gebouw volledig voorzien van duurzame energie. Zonnepanelen en een warmte koude opslag maken een stabiele levering mogelijk.

Energiepartner EQUANS
EQUANS is de komende vijftien jaar technologie- en energiepartner van BIC en verzorgt – onder de vlag van BIC Utility BV en in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij – alle (technische) installaties voor huurders op de campus.
Dat omvat algemene voorzieningen als warmte, koude, elektriciteit en water, maar ook meer specialistische diensten die nodig zijn voor bepaalde productieprocessen. Denk aan proceskoeling, perslucht, gedemineraliseerd- ofwel demiwater en vacuüm. Alles zodat huurders zich kunnen focussen op hun corebusiness.

Duurzame Energie
Brainport Industries Campus is 100% gasvrij en wordt volledig voorzien van duurzame energie. De zonnepanelen op het dak leveren circa 2,1 MW. Opbrengsten van overproductie dragen bij aan de business case voor bedrijven in het gebied en een eventueel tekort wordt indien nodig ingekocht in de vorm van groene stroom. Voor verwarming en koeling van de campus wordt gewerkt met een warmte koude opslag systeem.

‘Pay-per-use’
Zowel de reguliere’ voorzieningen als warmte -en koude, elektriciteit en water, als de meer specialistische diensten ten behoeve van productieprocessen zoals perslucht, demiwater, stikstof en vacuüm worden door de bedrijven op BIC afgenomen op basis van pay-per-use.

Modulair bouwen
Modulaire opbouw van huisvesting en productiecapaciteit garandeert flexibiliteit en efficiëntie met een enorme verbetering van de ketenperformance als resultaat. Ruimtes zijn volledig demontabel en voor verschillende functies geschikt te maken. Het gebouw ademt hierdoor mee met een groei of krimp en bedrijven kunnen hierdoor direct inspelen op kansen in de markt.

BIC Utilities Tour

EQUANS zet BIC graag in als locatie om te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzame energie. Met die reden is er een BIC Utilities Tour uitgezet. Het is een route langs acht punten die gemarkeerd zijn op de campus. Bij elk punt hangt een bord met een QR-code. Deze kan worden gescand voor meer informatie over het betreffende punt. In tekst en beeld wordt toegelicht wat er te zien is en wat de betreffende toepassing of installatie precies inhoudt.

 

Start route

De route start bij de entree. Punt 1 op de plattegrond hierboven in het rood aangegeven. Om bij punt 2 te komen, volg je de lange gang aan je rechterhand richting de achterkant van het gebouw. Rechts, bij de kantine, staat dan het bord met nummer 2, zoals aangegeven op de plattegrond. Scan daar de volgende QR code.

Veel plezier met de BIC Utilities Tour!

 

Ga verder naar deel 2 van de duurzame
BIC Utilities Tour: Luchtbehandeling