Loading
/000%

— Innovatieprogramma

Slim samenwerken en innoveren in de toeleverketen vormt de rode draad onderweg naar een toekomstbestendige productieomgeving.

Samen sneller en slimmer producten en productieprocessen realiseren en (innovatie) faciliteiten delen. Dat is het doel van het innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst. Hierdoor ontstaat een lager kostenniveau, een hogere kwaliteit van het product en bovenal een snellere Time to Market in een markt die vraagt om flexibiliteit en snelheid.

Fieldlabs voor innovatie

Innovatieprogramma 'Fabriek van de Toekomst'

Dit programma richt zich op pré-competitieve samenwerking en vernieuwing & verbetering van productieprocessen, met een focus op Smart Industry thema’s zoals robottechnieken, digital factory, multi-materiaal 3D printen, industrieel metaalprinten, high tech software, future manufacturing skills en productie logistiek.

In een samenhangend geheel aan innovatiefaciliteiten werken zo’n 80 bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen samen om een versnelde overgang naar een ‘slimme industrie’ te realiseren en de hightech maakindustrie in de Brainport regio en daarbuiten concurrerender te maken ten opzichte van andere regio’s in de wereld.

Meer over het innovatieprogramma

Fieldlab High Tech Software Cluster

Een consortium van 20+ hightech softwarebedrijven in virtual prototyping & design, model based software en data analytics & services. Het cluster laat zien hoe baanbrekende software bijdraagt aan hardware die efficiënter, flexibeler en kwalitatief beter geproduceerd wordt.

Meer informatie over High Tech Software Cluster.

Fieldlab Flexible Manufacturing

De Nederlandse industrie vraagt om componenten en producten in kleine series, vaak in een zéér gevarieerde mix van uitvoeringen.

In het Flexible Manufacturing Fieldlab werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen en demonstreren van flexibele productie automatisering, assemblage, robotisering-en digitaliseringsoplossingen voor flexibele en kwalitatief hoogwaardige klein serieproductie, tegen massaproductie kosten.

Meer informatie over Flexible Manufacturing

Fieldlab The Smart Connected Supplier Network

Samenwerking in leveranciersketens wordt steeds belangrijker. Hierin is het delen van data cruciaal, denk aan facturen, orders, logistieke en technische data, etc. Het verzenden, ontvangen en verwerken van deze ontvangen data is echter kostbaar, inefficiënt en foutgevoelig. Het Smart Connected Supplier Network biedt een nieuwe datastandaard én technische infrastructuur die het delen van data in ketens veel efficiënter maakt.

Meer informatie over Smart Connected

Fieldlab Multimateriaal 3D

Multi-M3D is een co-creatieplatform dat werkt aan de ontwikkeling en validatie van vernieuwende multitechnologie en multimateriaal oplossingen. Bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen werken nauw samen aan technologieën voor huidige én toekomstige productieomgevingen.

Meer informatie over Multimateriaal 3D

AddFab – 3D metal printing

K3D-AddFab werkt samen met bedrijven en onderwijsinstelling(en) om de 3D metaal print technologie verder te brengen. De ambitie van K3D-AddFab is het door ontwikkelen van een breed scala hightech en high-end productie toepassingen voor 3D metaal printen richting industriële serieproductie en opschalen van de capaciteit voor hoogwaardige toepassingen.

Meer informatie over K3D-AddFab

FutureTec, innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie

Hier wordt en sterk en duurzaam ecosysteem gecreëerd voor de hightech maakindustrie. Onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen en leveranciers werken samen aan innovatief techniekonderwijs. Studenten combineren hier hun opleiding met werken bij hightechbedrijven in de sector.

Meer informatie over FutureTec.

Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML)

Hier wordt kennis ontwikkeld op het gebied van productielogistiek en optimale productieplanning met daaraan gekoppeld voorraadoptimalisatie, niet alleen op de productievloer maar in de gehele toeleverketen van de high-tech klein-serie maakindustrie. Het fieldlab houdt zich bezig met de ontwikkeling van een “state of the art” logistiek systeem voor gedeelde opslag en beweging, slimme automatisering en smart robotics in een samenwerkende toeleverketen.

Meer informatie over AML

 

Meer informatie over de voordelen van vestigen op Brainport Industries Campus?

Meer informatie