Loading
/000%

— EQUANS presenteert

De duurzame BIC utilities tour
4. Koeltorens

Hier bij punt 4 staan drie koeltorens. Twee zijn er gekoppeld aan de WKO en één aan de proceskoeling. Dat is een installatie die wordt gebruikt om klanten van extra koud water te voorzien, als dit voor hun productieproces nodig is. De warmte die vrijkomt bij de proceskoeling wordt hier uit het gebouw naar buiten gebracht.

  • De WKO zorgt, zoals we bij punt 3 hebben uitgelegd, voor de distributie van warmte en koude over de campus. Maar soms is er een onbalans omdat er bijvoorbeeld meer vraag is naar koude lucht. Er blijft dan te veel warmte over die niet altijd zomaar teruggepompt kan worden in de grondwaterbronnen. De warmte- en koudebronnen moeten immers in balans zijn met elkaar. Het overschot aan warmte wordt in zo’n geval gekoeld in de koeltorens die je hier ziet. Ook kunnen de koeltorens gebruikt worden om in de winter extra koude op te slaan.

Deze energieregulering verloopt automatisch en efficiënt via een slim besturingssysteem. Zo maken we optimaal gebruik van de koude- en warmtebronnen uit de bodem in combinatie met de buitenlucht.

Specificaties:
Koelcapaciteit: 2x 1535 kW en 1x 1300 kW

Achter de volgende hoek van het gebouw ligt stop nummer 5, het elektriciteitshuis. Het bord met de QR code is aan het huisje bevestigd. Scan daar de QR code.

Ga verder naar deel 5 van de duurzame BIC utilities tour:
Elektriciteitshuis