Loading
/000%

— Informatie

Campus management
& partners

Campus management

Faciliteren en stimuleren van open innovatie en samenwerking binnen de hightech maakindustrie door het creëren van de juiste setting. Niet door erover te praten, maar door te doen.

Het campus management neemt een expliciete rol in het vormgeven en bevorderen van het ecosysteem rondom Brainport Industries Campus door het faciliteren van de benodigde sociale interactie en denkt mee met de corebusiness van haar huurders en klanten.

Initiatief en ontwikkeling
Brainport Industries Campus is een initiatief van- en ontwikkeld door SDK Vastgoed, de coöperatie Brainport Industries, Gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

Campus management
Het campus management realiseert efficiency en levert een dienstverlening die klantvriendelijk en State-of-the-Art ingericht en uitgevoerd wordt. Het is hierdoor meer dan alleen een beheer- en regie organisatie van de campus. Bij alle vormen van dienstverlening door het campus management en haar partners staan de gebruikers centraal en er is continue aandacht voor milieu, duurzaamheid en (informatie)veiligheid. De dienstverlening is zo ingericht dat deze het primaire klantproces zo veel mogelijk ontzorgt en zo weinig mogelijk verstoort. Het contact met de gebruikers kenmerkt zich door onderlinge transparantie en openheid.

Campus partners
Campus management en haar partners opereren nauw samen om een optimale integrale dienstverlening te verzorgen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ecosysteem, het gebouwbeheer en infrastructuur (van Asperdt), alle facilitaire diensten (Sodexo), levering van energie en water (BIC Utility), levering van logistieke diensten (Faes) en tevens de consumptieve dienstverlening (Sodexo) voor de huurders.