Loading
/000%

— Informatie

Campus management
& partners

Onderlinge transparantie en openheid

Faciliteren en stimuleren van open innovatie en samenwerking binnen de hightech maakindustrie door het creëren van de juiste setting.

Campus Management
Het Campus Management neemt een expliciete rol in het vormgeven en bevorderen van het ecosysteem in en rondom Brainport Industries Campus door het faciliteren van de benodigde sociale interactie en denkt mee met de core-business van haar huurders en klanten. Het is meer dan alleen een beheer- en regie-organisatie van de campus. Bij alle vormen van dienstverlening door het Campus Management en haar partners staan de gebruikers centraal en er is continue aandacht voor milieu, duurzaamheid en (informatie)veiligheid. Het contact met de gebruikers kenmerkt zich door onderlinge transparantie en openheid.

Campus Management en haar strategische dienstverleners opereren nauw samen om een optimale integrale dienstverlening te verzorgen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ecosysteem, het gebouwbeheer en infrastructuur (van Asperdt), alle facilitaire diensten (Sodexo), levering van energie en water (Engie), levering van logistieke diensten (Faes) en tevens de consumptieve dienstverlening (Sodexo) voor de huurders.

Partners van Brainport Industries Campus

Om ook externe gasten concreet te betrekken in het ecosysteem en het netwerk van Brainport Industries Campus, zijn er speciale BIC Memberships. Uitermate geschikt voor gasten die op de Fabriek van de Toekomst en haar ecosysteem willen aansluiten. Op deze wijze bieden we de mogelijkheid om op regelmatige basis gebruik te maken van onze shared facilities tegen het aantrekkelijk huurderstarief.

Innovation Area Development Partnership (IADP)

Wetenschaps- en technologieparken, industriële innovatiegebieden en innovatiedistricten zijn de drijvende krachten achter economische ontwikkeling. Het beheren en realiseren van dit soort gebouwen, locaties en wijken is een complexe uitdaging en vraagt om een interdisciplinaire aanpak. De partners van het Innovation Area Development Partnership (IADP) slaan dagelijks een brug tussen deze sociale, economische, ruimtelijke en bestuurlijke aspecten. Partners van IADP begeleiden deze ontwikkelingen continu over de hele wereld, als adviseur, investeerder, ontwerper of manager. Samen hebben ze een indrukwekkende kennisbasis opgebouwd door onderzoek en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

IADP is eerst en vooral gericht op het uitwisselen van kennis tussen publieke en private professionele partijen die zich bezighouden met uiteenlopende typen van innovatiegebieden. Denk daarbij aan scienceparken, industriële innovatiecampussen en innovatiedistricten. De aandacht gaat daarbij uit naar alle denkbare aspecten, zoals haalbaarheid, ontwerp, financiering, management, enzovoorts. De verworven kennis delen ze graag met een breder publiek door hen te betrekken bij verschillende activiteiten, lezingen te geven en artikelen te schrijven.
Meer informatie over IADP

Eindhoven Academy

De regio Eindhoven staat ook wel bekend als de Brainportregio. Een regio waarin intensieve samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven (Triple Helix) zorgt voor een florerende economie. Deze samenwerking uit zich niet alleen in een gezamenlijke agenda, maar ook in een Open Innovatie strategie waarbij kennis gedeeld wordt tussen verschillende partners én binnen de keten van toeleveranciers. Nationaal en internationaal wordt deze samenwerking geprezen.
Maar wat houdt deze samenwerking precies in? Wat zijn de succesfactoren? En hoe kun je als persoon en organisatie maximaal gebruik maken van dit Brainport ecosysteem? Met het programma ‘Leiderschap in de Brainportregio Eindhoven’ (LIBRE) biedt de Eindhoven Academy een bijzondere leergang, boordevol verdieping, inspiratie, ontwikkeling en verbinding, speciaal gericht op succesvolle samenwerking binnen het Brainport ecosysteem.
Meer informatie over het LIBRE programma en de Eindhoven Academy

Partner worden van BIC

Bent u ook geïnteresseerd en wenst u innovatie- en concurrentiekracht in de hightech maakindustrie vleugels te geven, neem contact op via: marketing@brainportindustriescampus.com