Loading
/000%

Investeringen door ontwikkelaar, provincie en gemeente

Akkoord over bouwen innovatief Atrium op Brainport Industries Campus

Investeringen door ontwikkelaar, provincie en gemeente

Akkoord over bouwen innovatief Atrium op Brainport Industries Campus

De voorbereidingen voor de realisatie van het eerste cluster van Brainport Industries Campus in het noordwesten van Eindhoven zijn in volle gang. Het eerste cluster vormt de ‘Fabriek voor de toekomst’ en bestaat uit ruimtes voor innovatieve productiebedrijven (zoals eerste huurder KMWE), en een ruimte voor gemeenschappelijke faciliteiten, het zogeheten Atrium. Over de financiering van het Atrium hebben provincie Noord-Brabant, initiatiefnemer SDK Vastgoed (VolkerWessels) en de gemeente Eindhoven overeenstemming bereikt. De campus is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio en voor het vergroten van de werkgelegenheid. Het Atrium heeft hierin een belangrijke maatschappelijke functie voor bijvoorbeeld innovatie, publiek en onderwijs.

Innovatief atrium
Het Atrium wordt het hart van de nieuwe campus. Een innovatieve ontmoetingsruimte met gezamenlijk te gebruiken machines, laboratoria en cleanrooms. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen kunnen van het atrium gebruikmaken en door samenwerking van elkaar leren en innovaties realiseren. Onder het Atrium bevindt zich de gezamenlijke logistieke zone. Het zicht binnen het Atrium naar de bedrijfsruimten is transparant door ruim gebruik van glazen gevels. Op deze manier zijn delen van het productieproces van de bedrijven zichtbaar voor het publiek.

Financiering
De totale investering voor de bouw van eerste cluster bedraagt circa 100 miljoen euro. Naast particuliere R&D investeringen ziet ook de overheid een verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. Zonder innovatie is er immers geen toekomstige sterke industrie. Daarom verstrekken Provincie Noord Brabant en Gemeente Eindhoven een lening van in totaal € 11,2 miljoen. Daarnaast is de provincie bereid een subsidie van 1,5 miljoen euro te verstrekken voor de basisinrichting en de exploitatie van het Atrium aan de toekomstige huurders.
Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) licht het besluit van Gedeputeerde Staten toe: “Wil onze Brabantse high tech industrie wereldwijd concurrerend blijven, dan zal ze slimmer met elkaar moeten samenwerken in nieuwe concepten. Brainport Industries Campus speelt in op die vraag vanuit de industrie. De wijze waarop dat gebeurt is zo vernieuwend en onontgonnen, dat de overheid mede aan de lat staat voor de financiering ervan.” Wethouder Staf Depla van Eindhoven vult aan: “De komst van Brainport Industries Campus is goed nieuws voor de inwoners van de hele regio. Goed nieuws omdat het banen oplevert op alle (onderwijs)niveaus. En omdat jong en oud kan kennismaken met de innovatieve ontwikkelingen die via de campus in de etalage staan” Ferdinand Gremmen, directeur van SDK Vastgoed, onderschrijft de noodzaak voor het faciliteren van de kleine innovatieve bedrijven uit de maak- en toeleverindustrie, om op die manier een gezonde basis te creëren voor de toekomst: “Een toekomst waarin er volop kansen zijn voor onze jonge technische talenten.”
Zowel Gedeputeerde Staten als B en W van Eindhoven hebben ingestemd met dit akkoord op hoofdlijnen. De gemeenteraad wordt hierover nog gehoord en Provinciale Staten moeten zich nog op onderdelen van dit akkoord uitspreken.

Brainport Industries Campus kan van start
Eind september is het bestemmingsplan BIC onherroepelijk vastgesteld door de Raad van State. Dit is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van deze innovatieve campus. Initiatiefnemer VolkerWessels onderneming SDK Vastgoed bouwt een duurzame internationale campus voor kennisintensieve bedrijven in de toelever- en maakindustrie in de Brainport regio; de fabriek van de toekomst. Grenzen tussen bedrijven verdwijnen daardoor en dat maakt nieuwe samenwerkingsmodellen mogelijk. De ambitie is om de campus tot een internationale showcase te laten uitgroeien die de kracht van de toeleverketen in de regio versterkt. Overheidspartijen ondersteunen dit innovatieve initiatief, gezien de grote voordelen voor versterking van de Brainport regio en werkgelegenheid.