Loading
/000%

— 1 februari 2022

Jonge directeur wil (en moet) VDL TBP Electronics ‘significant’ laten groeien

Bij het binnenstappen van de centrale hal kijkt hij even oriënterend om zich heen en loopt dan naar de receptiebalie. ‘Goedemorgen. Ik ben Joost van Haperen. Ik kom hier voor mijn eerste werkdag’, meldt hij zich. ‘O, hallo, u bent de nieuwe directeur!’, is de reactie van de receptioniste. Ze belt Ton Plooy die even eerder het pand in Dirksland is binnengekomen. En die komt meteen naar beneden, om zijn opvolger persoonlijk te begroeten.

Om alle 140 medewerkers persoonlijk te ontmoeten organiseren Plooy en Van Haperen vier sessies: drie in Dirksland en één op de nevenvestiging op Brainport Industries Campus in Eindhoven. Tijdens die gesprekken horen de medewerkers onder andere over de groeiplannen. Plooy: ‘De medewerkers hadden alle vertrouwen in de toekomst, maar wilden toch graag weten wat hun rol in die toekomst precies zou zijn. Eerst zien, dan geloven. En dan helpt het als je persoonlijk met ze kunt samenwerken. Als je samen aan projecten kunt werken, aan oplossingen voor problemen.’

Missie te gaan
Inmiddels zijn de medewerkers overtuigd van de toekomstplannen en de wijze waarop Van Haperen die invult, onder de klanten is echter nog een missie te gaan. Het afgelopen jaar heeft Plooy nog een paar ‘koppen koffie’, al dan niet virtueel, met ‘ongeruste’ klanten gedronken. ‘Die wilden dan van mij nog eens de verzekering dat VDL TBP Electronics niet ineens al zijn focus op VDL gaat leggen. Dat zij nog steeds even belangrijk zijn. Natuurlijk voeren wij opdrachten uit voor onze VDL-zusterbedrijven, zoals we dat eerder ook al deden, maar we doen niet aan gedwongen winkelnering. Onze levertijden zijn toegenomen en onze prijzen wat gestegen, maar ik heb ze verzekerd dat dat toch echt alleen maar te maken heeft met de tekorten in de markt, en niet met de overname door VDL. Die onrust onder klanten hebben we weg kunnen nemen, maar niet helemaal. Daar zijn jaren voor nodig. Jaren waarin wij steeds weer bewijzen dat we onze afspraken nakomen, net als voorheen.’

One stop shop
Waarmee niet gezegd is dat de relatie met de VDL-zusterbedrijven precies zo blijft als die was. Tot nog toe leverde TBP min of meer build-to-print elektronica aan, de inzet is te groeien naar een one stop shop. Van Haperen: ‘Wij leveren al jaren aan bijvoorbeeld VDL ETG en VDL Industrial Modules (IM) en doet dat vaak voor systemen die per se niet mogen stilvallen. Nu, binnen één groep, kunnen we die samenwerkingen intensiveren; met VDL ETG of VDL IM werken we aan de verdere doorontwikkeling van de elektronica in die systemen. Samen kunnen we de klant complete modulen of eindproducten toeleveren.’

‘Significant groeien’
Die stap, hoger de keten in, is onontkoombaar, benadrukken beide mannen. Net als schaalvergroting. Plooy: ‘Voor build-to-print-bedrijven met een omzet van onder de 8 of 9 miljoen euro is weinig toekomst. VDL TBP Electronics had begin dit jaar voor ongeveer 35 miljoen euro aan intake van orders van onder andere ASML, Honeywell en Fox IT. Met name de omvang van het werk voor ASML is gegroeid. Komend jaar gaan we naar 40 tot 50 miljoen.’ Schaalvergroting is nodig, zo licht Van Haperen nader toe, om voldoende groot te kunnen inkopen. ‘Momenteel weegt dat nog eens extra zwaar. Maar een grotere schaal is ook nodig om onze state-of-the-art productiesystemen goed te laten renderen en om te kunnen voorzien in de steeds hogere kwaliteitseisen van onze klanten. De komende drie tot vijf jaar willen we significant groeien.’

Lees het gehele artikel in LINK Magazine