Loading
/000%

Studenten SUMMA College nog dichter op de praktijk bij BIC

Studenten SUMMA College nog dichter op de praktijk bij BIC

In de kelder frezen, verspanen en boren ze erop los.

De studenten van Summa College Techniek en Procestechnologie leren hier werken met complexe machines om bijvoorbeeld kleine metalen vliegtuigonderdelen te maken. Aan de andere kant leren studenten Elektro -& Installatietechniek hoe ze leidingen aanleggen of elektriciteit installeren. Ruim 1300 studenten krijgen les op de Brainport Industries Campus sinds dit schooljaar. Op de eerste verdieping is het nog leeg, wel zijn verschillende aansluitingen zichtbaar. “Hier komen practicumlokalen waar we storingen kunnen simuleren”, vertelt Marjo Crijns directeur van Summa Elektro -& Installatietechniek.

Voor de kerst naar binnen
Op dit moment volgen de studenten het grootste gedeelte van de lessen nog in de tijdelijke leslokalen die als containers aan de voorkant van het gebouw staan. “Maar het doel is om nog voor de kerst alles binnen af te hebben.” Het is allemaal nog wennen geeft ook Saartje Janssen, directeur Techniek en Procestechnologie aan. “Op dit moment zijn wij de grootste campusbewoner, het contact tussen studenten en bedrijven verloopt nog een beetje stroef. Maar dat gaat wel groeien.”

Om dit contact te verbeteren en studenten wat meer informatie te geven over wat er allemaal gebeurt bij BIC, doet campusdirecteur Bert-Jan Woertman een rondje langs de klassen om te vertellen over alle activiteiten. “Of misschien wil iemand wel ergens stage lopen? Of een andere opdracht bij een bedrijf doen. Op deze manier willen we ze meer geïnteresseerd krijgen. Als straks nieuwe ondernemingen hun intrek nemen, gaat dat contact natuurlijker, ze zien dan precies wat er gebeurt. Maar we willen die ontmoetingen wel blijven stimuleren.” Crijns ziet al wel contact ontstaan bij studenten Installatietechniek. “Zij vinden het prachtig om de mannen van Engie aan het werk te zien, dat zijn het soort bedrijven waarvoor studenten gaan werken of al werken, het is herkenbaar waardoor de drempel voor een praatje lager is. Nog niet alle bedrijven zijn al aanwezig. Nu lopen er verhoudingsgewijs misschien veel ‘pakkenmannen’ rond; dat staat verder van studenten af.”

Samenwerken met bedrijven
Voor het onderwijs dat Summa biedt werkt de school samen met bedrijven op de BIC, maar vooral ook met veel bedrijven van ‘buiten’. “Summa-breed gaat dat over zo’n duizend verschillende bedrijven; van groot tot klein. Zij geven ons input om toekomstbestendig onderwijs te kunnen maken”, vertelt Janssen. Beide directeuren zien BIC daarin als een soort magneet: “Bedrijven van buiten kunnen we laten zien wat voor mooie faciliteiten -die ook in de praktijk ingezet worden- we hier hebben, maar het gaat niet alleen om kijken. Ook de bedrijven buiten de campus kunnen van de deze faciliteiten gebruik maken.” Daarin probeert Summa zo dicht mogelijk op de praktijk te opereren.

“Op sommige schoolcampussen wordt nog traditioneel samengewerkt met kleinere bedrijven of grotere bedrijven die een afdeling op de schoolcampus vestigen. Hier werkt het andersom, als de campus straks vol zit zijn er veel meer bedrijven. Wij zijn een radartje in de campus dat mee moet draaien”, legt Crijns uit. Janssen knikt instemmend en vult aan: “Dit kunnen we het beste doen door dicht op de bedrijven te zitten waar de studenten straks aan het werk gaan. Bovendien willen we het onderwijs ook blijven vernieuwen zodat we talent aan de regio kunnen binden.”

Nieuwste van het nieuwste
Talentontwikkeling gaat niet alleen om studenten opleiden voor een MBO diploma, geven de directeuren aan: “Iemand kan zijn baan verliezen en kiezen voor een andere weg. Hier hoort vaak omscholing bij. Iemand die opgeleid is als verkoper heeft nooit geleerd om te lassen bijvoorbeeld. Een leven lang ontwikkelen is ons motto. We bieden ook cursussen aan voor specifieke vaardigheden of ontwikkelen in opdracht van een bedrijf een leertraject. Je bent nooit te oud om te leren.”

Maar je moet wel mee met de technologische ontwikkelingen, geeft Janssen aan: “We moeten de laatste ontwikkelingen goed in de gaten houden en ons onderwijs hierop aanpassen. Dat gaat niet alleen over de nieuwste machines tot je beschikking hebben. Maar het speelt natuurlijk wel mee.” Janssen haalt haar telefoon uit zak en laat een foto zien waarop twee docenten met opgestoken duimen voor een nieuwe freesmachine poseren. “Dit zijn docenten die zo’n machine natuurlijk geweldig vinden.” Het apparaat is door het bedrijfsleven beschikbaar gesteld; Summa College heeft zelf niet de middelen om dit soort top-notch apparatuur aan te schaffen. Janssen: “We zijn erg blij om via deze samenwerking studenten toch te leren werken met het nieuwste van het nieuwste.” Janssen drukt de foto weg en lacht: “Ook docenten vinden het tof om hiermee aan de slag te gaan.”

Tekst: Innovation Origins