Loading
/000%

Brainport Park krijgt Rein Welschenlaan

Brainport Park krijgt Rein Welschenlaan

Straatnaam voor oud-burgemeester op groene Brainport Industries Campus

Rein Welschen, oud-burgemeester van Eindhoven (1992-2003), krijgt een straatnaam op Brainport Industries Campus (BIC). Oud-wethouder Mary Fiers startte in 2014 online een actie om een straat in Eindhoven naar hem te vernoemen vanwege zijn verdiensten voor stad en regio. In overleg met Mary Fiers en Anneke Welschen-van Alphen werd gekozen voor een straatnaam op deze locatie. De Rein Welschenlaan wordt de toegangsweg van de nieuw aan te leggen bedrijvencampus BIC in het noordwesten van Eindhoven. Welschen overleed op 17 september 2013 op 72-jarige leeftijd.

Volgens wethouder Yasin Torunoglu, bestuurlijk verantwoordelijk voor de straatnamencommissie, is Brainport Park een zeer geschikte locatie om de oud-burgemeester te eren met een straatnaam. “Rein Welschen was één van de grondleggers van het Brainport gedachtegoed, burgervader voor vele Eindhovenaren en een groot liefhebber van de groene natuur. Die elementen komen bij elkaar in Brainport Park. In dit nieuwe gebied gaan bedrijvigheid, werkgelegenheid en groen in elkaar over. Hier ontstaat in de toekomst een prachtige openbare ruimte voor mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en nationaliteiten om elkaar te ontmoeten.”

Brainport Eindhoven
In 1992 trad Welschen (PvdA) aan als burgemeester van Eindhoven, op het moment dat de regio in economisch zwaar weer verkeerde met massaontslagen bij bedrijven als Philips en DAF. Onder aanvoering van Rein Welschen, Henk de Wilt, (TU/e) en Theo Hurks (KvK) besloten 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant in reactie op deze tegenslagen tot samenwerking met elkaar en met bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zij creëerden met hulp uit Brussel een fonds voor economische structuurversterking – het Stimulusprogramma – dat voorspoedig uitpakte. De samenwerking, bekend als de ‘triple helix’, legde de basis voor het succesvolle ‘innovatie-ecosysteem’ Brainport.

Burgervader
Welschen was daarnaast een echte burgervader voor alle Eindhovenaren, vertelt Mary Fiers. “Hij was heel vaak op bezoek bij sportclubs, schuttersgilden en buurtverenigingen. Rein was oprecht geïnteresseerd in mensen en maakte heel gemakkelijk en op een warme manier contact met jong en oud, allochtoon en autochtoon, in voor en tegenspoed.” Honderden mensen reageerden positief op de online actie van Mary Fiers, met steunbetuigingen en herinneringen aan hun oud-burgemeester. Ruim 600 mensen werden zo medeondertekenaar van de brief aan de gemeenteraad.

Eerbetoon
Anneke Welschen-van Alphen, weduwe van Rein Welschen, is blij met deze straatnaam als eerbetoon aan haar echtgenoot. “De actie van Mary heeft heel veel ontroerende en hartverwarmende reacties opgeleverd. Rein hield van Eindhoven en van de Eindhovenaren. Het is mooi dat de stad op deze manier laat zien dat die liefde wederzijds is, en nog steeds aanwezig. Zowel de kinderen en de kleinkinderen als ikzelf verheugen ons nu al op het bijzondere moment dat we voor het eerst voet kunnen zetten op de Rein Welschenlaan.”

Over BIC
Op de toekomstige Brainport Industries Campus vestigen zich de meest innovatieve bedrijven uit de maakindustrie. Naast deze gezamenlijke campus, gaan de bedrijven ook intensief samenwerken. Zo worden faciliteiten als cleanrooms gedeeld, bestaat de mogelijkheid om flexibel met ruimtes om te gaan en werken ze samen om één ‘etalage’ naar hun (inter)nationale klanten te zijn. In 2018 vestigen de eerste bedrijven zich op deze campus. Er komt een atrium dat ruimte biedt aan onderwijs- en andere maatschappelijke partners. De campus gaat in de nabije toekomst voor nieuwe banen zorgen, van laag- tot hooggeschoolde medewerkers. Daarnaast wordt de campus een plek waar je als inwoner, recreant, toerist en medewerker graag vertoeft, omdat de kwaliteit van ‘groen’ een belangrijke impuls krijgt.