Het unieke concept van de campus versterkt de innovatie- en concurrentiekracht van individuele bedrijven, die in samenwerking met overheden en betrokken partijen ambitieuze innovatieprogramma’s ontwikkelen. Het is de ideale vestigingsplaats voor bedrijven die samen willen ondernemen, innoveren en produceren.

De belofte van de campus

De voordelen van Brainport Industries Campus zijn verdeeld in drie categorieën. Economische voordelen hebben betrekking op de bedrijfsvoering in de breedste zin. Hieronder vallen huisvesting, schaalbaarheid en gedeelde processen en faciliteiten. Onder imagovoordelen verstaan we hoe de mate van samenwerken onder een gezamenlijke noemer en een eenduidig gezicht de aantrekkingskracht van de hightech maakindustrie kan vergroten. Innovatievoordelen hebben betrekking op de kansen die partijen samen kunnen benutten door te streven naar synergie en collaboratieve innovatie.

Economische voordelen

Flexibele huisvesting

Het modulaire bouwsysteem van fysieke gebouwunits en functionele inbouwmodules zorgt voor een zeer effectief kostenbeleid en draagt direct bij aan het reduceren van vestigingskosten. Huisvesting sluit als een maatpak aan op de bedrijfsvoering.

Schaalbare productie

Productieruimtes zijn flexibel en schaalbaar voor een optimaal productieproces. Ruimte tijdelijk bijhuren om ondercapaciteit te voorkomen behoort ook tot de mogelijkheden.

Flexibiliteit in productie, mensen & techniek

Het slim delen van mensen, machines en technieken zorgt voor een maximale bezetting tegen minimale kosten.

Pay-per-use

Bedrijven betalen gezamenlijk voor het gebruik van machines en diensten volgens een slim pay-per-use concept. Hierdoor zijn de investeringen lager (geen hoge aanschafwaarde), hebben ze minder afschrijving en werken ze altijd met up-to-date machines.

Gedeelde faciliteiten

Tal van services en business ondersteunende activiteiten kunnen gedeeld worden. Op serviceniveau zijn dit onder andere een receptie/frontdesk, clean rooms en vergaderruimtes, een kantineruimte, opslag en magazijn. Facilitair personeel zoals schoonmakers, IT, security en een gezamenlijke pool van flexwerkers kunnen met elkaar worden opgepakt. En ook technieken en processen zoals 3D printing, meetsystemen, glasvezel, serverruimtes, voorraadbeheer, logistiek, kwaliteitscontrole en afvalverwerking zullen gezamenlijk worden benut.

Innovatievoordelen

Nabijheid, flexibiliteit & vertrouwen

Op de campus gevestigde bedrijven zullen naar elkaar toe trekken om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Nabijheid en onderling vertrouwen versterken potentiële samenwerking op gebied van innovatie. 

Slimmere businessmodellen

Brainport Industries Campus stimuleert slimmere businessmodellen tussen de verschillende spelers en specialistische dienstverleners in de toeleverketen. De campus daagt uit tot innovatie. 

Broedplaats voor startups

Brainport Industries Campus wordt een broedplaats voor startups en een hotspot voor investeerders.

Nieuwe businesscases

Bedrijven die gevestigd zijn op de campus zullen samen zoeken naar kansen voor win-win samenwerkingsverbanden en mogelijkheden om nieuwe business kansen in te vullen door Brainport Industries Campus als innovatieve showcase in te zetten. 

Fondsenwerving

Brainport Industries Campus zal een grote aantrekkingskracht hebben voor investeringen in de Brainport regio.

Imagovoordelen

A-merk status

De naam van de campus heeft maximale potentie om uit te groeien tot wereldmerk voor de branche en diens manier van werken en innoveren. Bedrijven op de campus concurreren hierdoor gezamenlijk op wereldschaal, vanuit een internationaal leidende ‘A-merk’ positie.

Hét gezicht van de hightech maakindustrie

Bedrijven uit de hightech maakindustrie zitten vooralsnog verspreid en opereren daardoor ‘onder de radar’. Door deze bedrijven te clusteren en onder één noemer te vangen krijgt deze belangrijke sector een gezicht.

Een podium voor succesverhalen

Bedrijven uit de hightech maakindustrie zijn doorgaans nauwelijks bezig met marketing terwijl ze vaak buitengewoon succesvol zijn. Brainport Industries Campus geeft succescases het podium dat ze verdienen.

Het aantrekken van nationaal en internationaal toptalent

Het sterke imago van Brainport Industries Campus zal een magneetwerking hebben voor talent. Hierdoor zijn bedrijven beter in staat om talent te werven en te behouden voor langere tijd.

Part of the BIC picture

Het positieve imago van Brainport Industries Campus versterkt als onderdeel van Brainport het imago van gelieerde bedrijven, met behoud van eigen identiteit.

Iconische locatie

Brainport Industries Campus wordt een iconische en inspirerende werkplek op een strategische locatie. Bekendheid breed publiek Vestigen op de campus levert bedrijven grote bekendheid op bij een breed publiek vanwege de publieke functie van Brainport Industries Campus.

Meer informatie over vestigingsmogelijkheden

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen:

Naam

Telefoon

Email

Onderwerp

Ik ga akkoord met de privacyverklaring
© Brainport Industries Campus