Het vermogen om samen te werken en continu te blijven innoveren, bepaalt de groei van de hightech maakindustrie. Het innovatieprogramma van Brainport Industries is erop ingericht om hier maximaal aan bij te dragen. Het programma heeft de ambitie om hét wereldmerk te worden voor collaboratieve innovatie en flexibele productie binnen deze industrie.

Het Brainport innovatieprogramma zorgt door krachtenbundeling op verschillende thema’s voor een toekomstbestendige economische omgeving. Via de thema's technologie, markt, mens en ketensamenwerking helpt het programma de Brainport regio en de Nederlandse hightech maakindustrie een vooraanstaande rol in de wereld te blijven vervullen.

Supply chain wordt supply network

Brainport Industries Campus haakt in op de wijze waarop de keten verandert. Vroeger was er sprake van een supply chain met een kop en een staart. Dit is steeds meer aan het veranderen in een supply network waarbij partners gebruik maken van elkaars sterktes en voordelen. Brainport Industries Campus is ontwikkeld met het supply network als uitgangspunt en draagt bij aan het benutten van de voordelen hiervan.

Synergie & cohesie

Bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs zijn doorgaans verspreid over de regio gevestigd. Op Brainport Industries Campus worden de meest innovatieve, succesvolste bedrijven en instituten bij elkaar gebracht. De hele toeleverketen zal zich hier als één geheel manifesteren en zal gezamenlijk business cases ontwikkelen, mensen opleiden, en producten produceren. De campus wordt het thuisfront voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen op MBO, HBO en WO niveau. 

“Brainport Industries Campus is ontwikkeld met het supply network als uitgangspositie. Het concept is volledig ingericht om maximaal bij te kunnen dragen aan het benutten van de voordelen.”

Eenheid maakt sterk

Het innovatieprogramma is erop gericht om samenwerking tussen bedrijven (en overheid) naar het hoogst haalbare niveau te tillen. De gehele sector vaart hier wel bij. Medewerkers, onderwijsinstellingen, studenten en concurrenten, allemaal hebben ze er baat bij dat de hightech maakindustrie zich verenigt onder één noemer en gezicht. Brainport Industries Campus is dat gezicht, en maakt de hele Brainport regio herkenbaar als beeld van samenwerking, innovatie en duurzaamheid.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen:

Naam

Telefoon

Email

Onderwerp

Ik ga akkoord met de privacyverklaring
© Brainport Industries Campus