Loading
/000%

— Duurzaam innoveren

Een duurzaam icoon voor de maakindustrie, in perfecte harmonie met haar omgeving.

Circulair

De circulaire gedachte voor gebied, gebouw en gebruik zijn essentieel voor het succes van Brainport Industries Campus. Nu en in de toekomst.

Brainport Industries Campus is circulair, zowel ruimtelijk als sociaal en economisch. Materialen die in Brainport Industries Campus worden gebruikt zijn waar mogelijk afkomstig van gezonde en goed beheerde ecologische kringlopen.

Duurzame Energie
Brainport Industries Campus is 100% gasvrij en wordt volledig voorzien van duurzame energie. De zonnepanelen op het dak leveren circa 2,1 MW. Opbrengsten van overproductie dragen bij aan de business case voor bedrijven in het gebied en een eventueel tekort wordt indien nodig ingekocht in de vorm van groene stroom. Voor verwarming en koeling van de campus wordt gewerkt met een warmte koude opslag systeem. Door de fysieke bundeling van bedrijven op één adres wordt bovendien het onderling transport tussen de bedrijven geminimaliseerd met een enorme besparing als resultaat.

‘Pay-per-use’
Zowel de reguliere’ voorzieningen als warmte -en koude, elektriciteit en water, als de meer specialistische diensten ten behoeve van productieprocessen zoals perslucht, demiwater, stikstof en vacuüm worden door de bedrijven op BIC afgenomen op basis van pay-per-use.

Modulair bouwen
Modulaire opbouw van huisvesting en productiecapaciteit garandeert flexibiliteit en efficiëntie met een enorme verbetering van de ketenperformance als resultaat. Ruimtes zijn volledig demontabel en voor verschillende functies geschikt te maken. Het gebouw ademt hierdoor mee met een groei of krimp. Bedrijven kunnen hierdoor direct inspelen op kansen in de markt.

Meer informatie over de voordelen van vestigen op Brainport Industries Campus?

Meer informatie