Loading
/000%

— Corona / Covid19

Gezond en veilig welkom op Brainport Industries Campus

Corona Veiligheidsmaatregelen

De zorg voor onze bezoekers en medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Ook bij Brainport Industries Campus gelden de door het RIVM en de Rijksoverheid opgelegde Corona maatregelen.

Op basis van het gecommuniceerde openingsplan namens RIVM en Rijksoverheid, worden ook binnen BIC nagenoeg alle maatregelen versoepeld. Uitgangspunt blijft dat we de basismaatregelen in acht blijven nemen.

 

 

Update 26 juni 2021

Maatregelen in verband met Corona / Covid19

Eenieder dient binnen BIC en haar directe omgeving, de afstand van 1,5 meter te respecteren. Daarnaast worden alle bewoners en bezoekers van BIC dringend verzocht en dringend geadviseerd een mondkapje te dragen in de publieke ruimtes waar geen 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden.

Externe bezoeken zijn weer toegestaan met onbeperkt maximum. Hierin zijn 2 varianten herkenbaar:
– Zonder 1,5 meter afstand; Als er wel een test-, vaccinatie- of herstelbewijs registratie plaatsvindt (zulks ter verantwoordelijkheid van de organisator)
– Met 1,5 afstand; Deze variant geldt als er geen test-, vaccinatie- of herstelbewijs registratie plaatsvind, hierbij blijft de 1,5 meter maatregel van kracht en het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd.

Het Atrium wordt als publiektoegankelijk openbaar gebied gezien, waarbij de aangebrachte looproutes als ook de 1,5 meter afstand gerespecteerd dienen te worden. Bovendien zijn binnen BIC zijn specifieke looproutes aangebracht. Hier mag niet van afgeweken worden.

Het gebruik van de meeting rooms in het Business Center is weer volledig toegestaan, waarbij onderstaande in acht genomen dient te worden;

1.         De ruimten worden weer op de maximale capaciteit ingericht.
2.         De organisator blijft verantwoordelijk voor het bewaren van de juiste afstand (markeringen hiervoor blijven op de tafels aanwezig) waarbij geldt;
– Zonder 1,5 meter afstand; Als er wel een test-, vaccinatie- of herstelbewijs registratie plaatsvindt (zulks ter verantwoordelijkheid van de organisator)
– Met 1,5 afstand; deze variant geldt als er geen test-, vaccinatie- of herstelbewijs registratie plaatsvind, hierbij blijft de 1,5 meter maatregel van kracht.

Regels voor gebruik Eat & Meet (binnen)
Maximaal 50 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).

Regels voor activiteiten buiten
Maximaal 50 personen (exclusief personeel), in de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.

Liften (zowel in het Atrium als de parkeergarage) mogen slechts door 1 persoon tegelijkertijd gebruikt worden in verband met de 1,5 meter afstand regel.

De bovenstaande versoepelingen gaan in per 26 juni 2021.
Half augustus zal gekeken worden naar de volgende stap in versoepelingen. Mochten er tussentijds veranderingen gecommuniceerd worden vanuit de Rijksoverheid/RIVM zullen we (indien noodzakelijk) bovenstaande herzien.