Loading
/000%

— Corona / Covid19

Gezond en veilig welkom op Brainport Industries Campus

Corona Veiligheidsmaatregelen

De zorg voor onze bezoekers en medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Ook bij Brainport Industries Campus gelden de door het RIVM en de Rijksoverheid opgelegde Corona maatregelen.

In deze hectische en ongewone tijden zien we dat samenwerking en verantwoordelijkheid tussen onze huurders en dienstverleners op Brainport Industries Campus (BIC) verder versterkt. Iedereen neemt hierin dagelijks zijn/haar verantwoordelijkheid om de situatie binnen BIC gecontroleerd te houden en de producties -waar mogelijk- veilig te stellen. De gezamenlijke ingezette preventieve maatregelen, en waar mogelijk maximaal gehoor te geven aan de oproep om thuis te werken, maken dit mogelijk.

 

 

Update 14 april 2021

Maatregelen in verband met Corona / Covid19

Eenieder dient binnen BIC en haar directe omgeving, de afstand van 1,5 meter te respecteren. Daarnaast worden alle bewoners en bezoekers van BIC dringend verzocht en geadviseerd een mondkapje te dragen in de publieke ruimtes.

Bedrijfskritische externe bezoeken -niet zijnde events (behoudens online)- zijn toegestaan, hierbij blijft de 1,5 meter maatregel van kracht en het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd.

Gebruik van de meetingrooms in het Business Center is toegestaan, mits het maximum aantal personen niet wordt overschreden per ruimte. Ook hier geldt, houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Alle evenementen tot en met 28 april 2021 dienen te worden geannuleerd.

Regels voor gebruik Eat & Meet (binnen)
Maximaal 30 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel),  onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.

Regels voor activiteiten buiten
Maximaal 2 personen (exclusief personeel), in de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats; onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

Liften (zowel in het Atrium als de parkeergarage) mogen slechts door 1 persoon tegelijkertijd gebruikt worden in verband met de 1,5 meter afstand regel.

Binnen BIC zijn specifieke looproutes aangebracht. Hier mag niet van afgeweken worden.

Het Atrium
Het Atrium wordt als publiektoegankelijk openbaar gebied gezien, waarbij de aangebrachte looproutes als ook de 1,5 meter afstand gerespecteerd dienen te worden. Aanvullend: wordt hierop dringend geadviseerd om in het Atrium (loopgebieden) een mondkapje te dragen.

Uiteraard volgen we hierin de aankondigingen en richtlijnen vanuit RIVM, GGD, RijksOverheid en VeiligheidsRegio, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven. Het is prachtig om te zien hoe we samen sterk staan én hoe creatief iedereen omgaat met deze nieuwe situatie. Wij wensen onze huurders, dienstverleners en on-site teams heel veel succes en sterkte in deze intensieve periode.

Bovengenoemde maatregelen gelden tot minimaal 28 april 2021.