Loading
/000%

— Bereikbaarheid & parkeren

Informatie voor bezoekers van Brainport Industries Campus.

Bereikbaarheid

Multimodaal bereikbaar

Brainport Industries Campus heeft een optimale ligging. De campus is internationaal perfect bereikbaar via Eindhoven Airport, de tweede luchthaven van Nederland, en heeft uitstekende toegangswegen. Eindhoven Airport heeft bovendien directe lijnverbindingen naar de meeste Europese steden.

Actuele Wegwerkzaamheden

In de directe omgeving van de Campus worden momenteel veel aanpassingen gedaan in de wegen infrastructuur. Voor een overzicht van de meest actuele wegwerkzaamheden verwijzen wij u naar deze website.

Actuele Routebeschrijving

Volg deze link voor de actuele routebeschrijving.

24 uur per dag geopend

Parkeren op de campus

De parkeergarage van Brainport Industries Campus beschikt over 1.000 parkeerplekken voor auto’s en fietsen. Om het landschappelijke beeld te behouden is de parkeergarage omringd door groen. Tevens is de garage duurzaam en circulair gebouwd. De parkeergarage is voorzien van parkeerplaatsen voor mindervaliden. Parkeerplaatsen bevinden zich bij het hoofdtrappenhuis aan de westzijde.

Opladen elektrische auto

De parkeergarage is voorzien van 40 oplaadpunten voor auto’s. Deze zijn gesitueerd op de eerste en tweede verdieping van de parkeergarage.
Op de begane grond worden einde jaar oplaadpunten voor elektrische (brom-)fietsen en scooters gerealiseerd. Deze zullen worden gesitueerd op de begane grond.

Abonnementhouders

In- en uitrijden gebeurt door kentekenregistratie of het aanbieden van de BIC smartcard.

Bezoekers

Betalen voor de parkeergarage kan met een betaalpas (Maestro + V Pay) door de betaalpas aan te bieden bij de terminal tijdens het inrijden. De betaling vindt plaats door het nogmaals aanbieden van de pas bij het uitrijden. Tevens zijn er kortingskaarten beschikbaar voor een halve of hele dag parkeren. Hiervoor kun je contact opnemen met de gastorganisatie. Let op: contant betalen is niet mogelijk.

Tarieven

€ 1,20 per 60 minuten
€ 8,00 per dag (1e en 2e dag)
€ 50,00 per dag (vanaf 3e dag)

Logistiek

Brainport Industries Campus heeft gedeelde logistieke voorzieningen en een centraal laad- en losperron. Deze is gelegen aan de achterzijde van het pand, volg hiervoor de bewegwijzering ter plaatse.

 

Go sharing Scooters

Brainport Industries Campus is ook te bereiken met de gedeelde elektrische scooters van GO Sharing. Met de gratis app vind en reserveer je een van de honderden e-scooters. Na je rit kun je de scooter zonder parkeerkosten in het servicegebied parkeren. Ook is het mogelijk om de scooter buiten het servicegebied (tijdelijk) te parkeren voor 0,05 per minuut.

Website Go sharing

Deelauto’s Amber

In de parkeergarage zijn elektrische deelauto’s van Amber beschikbaar voor zowel huurders als bezoekers. Boek je een auto minimaal 3 uur van tevoren? Dan garandeert Amber dat er een auto voor je beschikbaar is. De deelauto’s kunnen zowel op de BIC, maar ook op tientallen andere plekken in Eindhoven en de rest van Nederland opgehaald en ingeleverd worden.

Aanmelden voor Amber

 

 

Algemene voorwaarden

Storing

Heeft u problemen met het inrijden of verlaten van de parking of met het betalen? Neem dan contact op met onze meldkamer via de informatieknop op de terminal dan wel via het telefoonnummer 085 – 07 77 677

Voorwaarden

Wet- en regelgeving
Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeeraccommodatie dient parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid

1.1 De parkeeraccommodatie omvat geen bewaking. De Brainport Industries Campus aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen. Brainport Industries Campus aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van alsmede terzake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege de eigenaar en/of het personeel van de parkeeraccommodatie.

1.2 Parkeerder van de parkeeraccommodatie is aansprakelijk voor alle schade die door hen zijn veroorzaakt. Schade door parkeerder veroorzaakt aan de parkeeraccommodatie of daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed dan wel dient door gebruiker te worden vergoed nadat door eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt.

1.3 Brainport Industries Campus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten welke door of namens Brainport Industries Campus in de parkeeraccommodatie worden aangeboden, tenzij de parkeerder kan aantonen dat er sprake is van grove schuld van de Brainport Industries Campus en/of het personeel van de parkeeraccommodatie.